Cafe & Nhà hàng Oasis

Tầng: 1F
Ghế ngồi: 80 chỗ
Giờ làm việc: 6: 30-17: 00 (LO 16:30)
Bữa sáng: 6: 30-10: 00 (LO 9:30)
Ăn trưa: 11: 30-15: 00 (LO 14:30)

Nhà hàng Nhật Bản REN

Tầng: 2F
Ghế ngồi: 40 chỗ
Ăn trưa: 11: 30-15: 00 (LO 14:30)
Bữa tối: 17: 00-21: 30 (LO 21:00)

Teppanyaki Shimotsuke

Tầng: 2F
Ghế ngồi: 20 chỗ
Bữa trưa: 11: 30-15: 00 (LO 14:00)
Bữa tối: 17: 00-22: 00 (LO 21:30)
* Giờ mở cửa có thể thay đổi do bảo trì

Nhà hàng Trung Quốc CHIKUEN

Tầng: 2F
Ghế ngồi: 45 chỗ + 3 phòng riêng (mỗi người 6-10 người)
Ăn trưa: 11: 30-15: 00 (LO 14:30)
Bữa tối: 17: 00-21: 30 (LO 21:00)
* Giờ làm việc có thể thay đổi do bảo trì