Hội nghị & sự kiện

Hội họp & tiệc

Tiệc tiệc

Tiệc Syohaku


2 phòng tiệc lớn (Tatsuya và Syohaku) có sẵn cho bữa tiệc, cuộc họp và giảng đường. 400 khách có thể dùng bữa tiệc cocktail, 300 khách có thể chứa chỗ ngồi.

Phòng tiệc vừa, nhỏ (Satsuki, Kisuge, Fuji và Kiku) cũng có sẵn cho bữa tiệc của công ty hoặc gia đình. Phòng này có thể được sử dụng cho tối thiểu 10-60 người.
* Bảng kế hoạch có thể được sắp xếp khác nhau theo yêu cầu.

Danh sách phòng tiệc có ở đây