คู่มือชั้น

ข้อมูลชั้น

7 ~ 12F ห้องพัก, ห้อง Brides
ห้อง Bunquet 6F
คลินิก 5F (วันอาทิตย์วันหยุดราชการจะปิดให้บริการ)
ห้อง Bunquet 4F
3F Chapel, ศาลเจ้า, ห้อง Brides, ห้องถ่ายภาพ, ร้านเสริมสวย,
ร้านอาหารญี่ปุ่น 2F REN, Teppanyaki SHIMOTSUKE, ร้านอาหารจีน CHIKUEN
1F Frontdesk, Cafe & Restaurant OASIS, ร้านเสริมความงามสำหรับคู่แต่งงาน
ที่จอดรถ B1F ~ B2F